Tietosuojakäytäntö

Käsittelemme henkilötietoja, jos meillä on peruste siihen a) suostumuksen, b) sopimuksen, c) lakisääteisestä velvoitteesta, yleisen edun, rekisterinpitäjän/kolmannen oikeutetun edun perusteella.

Tietojen käsittelyä ja tietoturvaa koskevissa asioissa voit kääntyä puoleemme lähettämällä sähköpostia osoitteella heikki.repo @ myrskykalliofilmi.net

Käsittelemme tietoja seuraavasti eri käyttötarkoituksen mukaan:

Käyttötarkoitus Henkilötietojen laji Säilytysaika
Myynti Yhteystiedot ja myyntihistoria Kolme vuotta, laskut kymmenen vuotta
Asiakaskontaktit Yhteystiedot ja dokumentaatio Projektin toteuttamisen ja laskuttamisen ajan, kuitenkin vähintään kolme vuotta.
Näyttelijä- ja avustajakontaktit Yhteystiedot, vaatekoot, ruoka-aine allergiatiedot sekä valokuva Yhteystiedot sekä hakemukset tuotantoon sisältäen vaatekoot, allergiatiedot sekä valokuvan vain tuotannon ajan, kuitenkin vähintään yhden vuoden.
Elokuvatuotannot Yhteystiedot ja media Yhteystiedot viisi vuotta. Media kolmesta vuodesta 70 vuoteen riippuen tuotannosta. Rajoitukset GDPR soveltamiseen joissain tapauksissa.
Sopimukset Yhteystiedot ja sopimuksia Sopimusten voimassaoloajan mutta vähintään seitsemän vuotta.
Palkanmaksu Yhteystiedot ja arkaluonteisia henkilötietoja Sopimuksista ja laeista riippuen eliniän verran.
Alihankinta ja yhteydet tavarantoimittajiin Yhteystietoja ja dokumentaatiota Hankintoja koskeva dokumentaatio ja yhteystiedot säilytetään hankintojen elinkaaren ajan (esim. kamerakaluston osalta jopa useampia vuosikymmeniä teknisiin seikkoihin palaamiseksi).


Yhteystiedot sisältävät seuraavat tiedot: nimi, kotiosoite, yhteystiedot (esimerkiksi puhelinnumero tai sähköpostiosoite). Henkilötunnusta ei talleteta ellei se ole tarpeen sopimusteknisistä tai palkanmaksuun liittyvistä syistä. Tietoja ei siirretä kolmannelle osapuolelle, ellei se ole sopimusteknisistä tai kirjanpidollisista syistä välttämätöntä. Tietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle.

Media kuten kuvat, ääni ja videotallenteet voivat olla arkaluonteisia henkilötietoja. Niiden käsittely kuvataan alla.

Kategoria Alakategoria Kuvaus GDPR-käsittely
Tapahtumat Julkiset tapahtumat Konsertit tai esimerkiksi kirkon tapahtumat Rajoitettu GDPR journalistisen tai taiteellisen erivapauden perusteella. Mahdollisilta esiintyjiltä suostumus.
Yksityiset tapahtumat Häät, syntymäpäivät tai muut elämän taitekohtien tapahtumat tai niihin liittyvä valokuvaus. Täysi GDPR
Dokumenttielokuvat Todellisuutta tarkasteleva kerronta, ei-fiktio Rajoitettu GDPR journalistisen erivapauden perusteella.
Fiktiot Lyhytelokuvat, televisiosarjat, pitkät elokuvat Fiktiotuotannot kuten lyhytelokuvat, televisiosarjat, pitkät elokuvat mutta myös trailerit ja pilotit tuleville kertomuksille. Rajoitettu GDPR taiteellisen erivapauden perusteella. Suostumuslomakkeet vaaditaan kaikilta esiintyjiltä.
Mainokset Mainokset mutta myös musiikkivideot, esittelyelokuvat, mallikuvaukset ja -video. Rajoitettu GDPR taiteellisen erivapauden perusteella. Suostumuslomakkeet vaaditaan kaikilta esiintyjiltä.


Rajoitettu GDPR

Tuotannoille, joilla on journalistinen tarkoitus (uutiset, jotkin julkiset tapahtumat ja dokumentit) rajoitamme GDPR:n median osalta seuraaviin osa-alueisiin:
Vastuullisuus ja välitön ilmoitus tietomurroista. Osoitusta suostumuksesta, oikeutta tietojen poistamiseen, tietojen siirtämiseen tai tietojen käsittelyn vastustamiseen ei ole GDPR:n journalistisen työn erivapauden perusteella.

Tuotannoille, joilla on taiteellinen tarkoitus (jotkin julkiset tapahtumat, fiktiot sekä mainokset) rajoitamme GDPR:n median osalta seuraaviin osa-alueisiin:
Vastuullisuus, osoitus suostumuksesta ja välitön ilmoitus tietomurroista. Oikeutta tietojen poistamiseen, tietojen siirtämiseen tai tietojen käsittelyn vastustamiseen ei ole GDPR:n taiteellisen työn erivapauden perusteella.

Täysi GDPR

Muissa tuotannoissa seuraamme GDPR:ää täysin: Vastuullisuus, osoitus suostumuksesta, välitön ilmoitus tietomurroista, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus suostumuksen peruuttamiseen tai tietojen käsittelyn vastustamiseen sekä tietojen siirtämiseen pätevät.

Palaa etusivulle

Copyright © 2009-2020 Myrskykallio-Filmi. Sivu päivitetty viimeksi 17.9.2020.